Księgowość

pełna księgowośćPełna księgowość dotyczy osób fizycznych i spółek, których wartość przychodów ustalona za poprzedni rok wynosi co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską. 
Pełna księgowość zobowiązuje firmę do określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych. Należy wybrać metodę wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ustalania wyniku finansowego. Ustalić zakładowy plan kont, spisać stosowane księgi rachunkowe, opisać sposób przetwarzania danych, czyli ustalić politykę rachunkowości. 

Trudno samodzielnie sprostać wszystkim wymogom określanym jako pełna księgowość. Dobrym pomysłem jest zlecenie tych obowiązków księgowemu zatrudnionemu w przedsiębiorstwie lub podpisanie umowy z biurem rachunkowym. W drugim przypadku koszty prowadzenia są niższe, a nie traci się jakości usług. Mimo wszystko w przedsiębiorstwie musi być osoba odpowiedzialna za ewidencję operacji gospodarczych oraz przepływ dokumentów i kontakty z biurem. 

Z czego składa się pełna księgowość, usługi księgowe  oraz usługi podatkowe?

Usługi księgowe obejmują prowadzenie księgi rachunkowej, ewidencję operacji gospodarczych, ustalania wysokości zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie zeznania rocznego, ustalanie należności wobec ZUS-u, sporządzanie rocznych deklaracji oraz doradztwo w sprawach rachunkowych. Usługi księgowe obejmują prowadzenie księgowości każdego rodzaju działalności, niezależnie od formy oraz wielkości przedsiębiorstwa. 

usługi podatkowe
Usługi księgowe dobrze połączyć z usługami podatkowymi, ponieważ obie dziedziny często się łączą. Usługi podatkowe polegają na doradztwie w sprawie optymalizacji podatkowej - obniżanie zgodnie z prawem podatku do zapłaty, poprzez odpowiednie zarządzanie kosztami. Doradztwo podatkowe pomoże przy doborze cen transferowych, przeprowadzi audyt w przedsiębiorstwie, doradzi w zakresie podatku VAT, CIT oraz PIT, doradzi w zakresie kontaktów z urzędem skarbowym oraz wyjaśni powstawanie obowiązków podatkowych. To tylko nieliczne zalety korzystania z doradztwa podatkowego. 
Razem wszystkie wymienione usługi są kompleksowym wsparciem przedsiębiorstwa, dlatego warto zwrócić uwagę, czy dane biuro oferuje je w jednym miejscu.