Jakie uprawnienia trzeba spełnić, aby obsługiwać podnośnik lub HDS?

Write a comment

Podnośniki koszowe (inaczej nazywane podestem ruchomym lub zwyżką), to bardzo pomocne urządzenia do pracy na wysokości. Dzięki swojej mobilności, zapewnieniu swobody ruchów i bezpieczeństwa, są bardzo funkcjonalne. Wykorzystywane są głównie w branży budowlanej, ale także w pracach konserwacyjnych latarni czy sygnalizacji świetlnej, wycinania gałęzi na drzewach lub mycia okien na wysokościach. Mogą być również używane wewnątrz budynków, np. w wielkich halach produkcyjnych i magazynowych. Operator podnośnika musi mieć odpowiednie uprawnienia do obsługi takiej maszyny.

Zdobycie kwalifikacji 

Kwalifikacje potrzebne do obsługi podnośnika koszowego i HDS, zdobywa się dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu. Może to być kurs na podnośniki koszowe i zwyżki w celu zdobycia odpowiednich umiejętności lub kurs HDS. Przystąpić do niego mogą tylko osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania powierzonych obowiązków na wysokościach, oraz posiadające prawo jazdy kategorii B lub B i C. Prawo jazdy kategorii C będzie konieczne, gdy operator będzie obsługiwał wysięgniki montowane na samochodach ciężarowych. 

Kurs przypomina szkolenie na zwykłe prawo jazdy, na samochód lub motocykl. Składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursant zdobywa wiedzę na temat budowy, obsługi i serwisu podnośnika. Równie ważną kwestią są informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ obsługa takich urządzeń może stwarzać wiele zagrożeń dla pracowników w pobliżu, jak i samego operatora. Część praktyczna zakłada ćwiczenia na placu manewrowym lub w miarę możliwości na placu budowy. Jeśli chodzi o koszt, to cena kursu zależna jest od urządzenia, na które kursant chciałby uzyskać uprawnienia. 

Egzamin i przyznane uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego

Samo ukończenie kursu nie daje żadnych uprawnień. Trzeba zakończyć go egzaminem z wynikiem pozytywnym. Egzamin odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i podobnie jak kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to głównie pytania z zakresu BHP oraz obsługi maszyny, natomiast praktyczna to sprawdzenie umiejętności na placu manewrowym. Kurs ukończony z wynikiem pozytywnym daje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, zarówno wolnobieżnych, jak i samojezdnych (montowanych na pojeździe) oraz przewoźnych. Kursy na HDS, zwyżki, podnośniki koszowe i podesty ruchome, a także szkolenia wstępne BHP i PPOŻ dostępne są w Biłgoraju, przy ul. Makowej 5, a szczegółowa oferta firmy Usługi BHP Mateusz Błazik dostępna jest pod adresem: https://www.bhpiww.pl, lub pod numerem telefonu: 600 153 117.  

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do obsługi podnośnika, wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, na czas nieokreślony. Ponieważ operator nie jest pracownikiem z przypadku, ale odpowiednio przeszkolonym, zazwyczaj oferuje mu się dobre warunki pracy i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Duże znaczenie ma tutaj również odpowiedzialność, jaka spoczywa na operatorze, który powinien być uważny i ostrożny, ale zarazem pewny swoich działań. Od jego umiejętności i reakcji na sytuacje awaryjne, będzie zależało bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie osób znajdujących się w zasięgu pracy podnośnika koszowego.

Wpisz komentarz
lub dodaj komentarz jako gość
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Dodaj pierwszy komentarz.