Kiedy skorzystać z usług doradztwa podatkowego?

Zanim odpowiemy na pytanie zadane w tytule artykułu, najpierw wyjaśnijmy, co rozumie się przez doradztwo podatkowe. Jak głosi oficjalna definicja, to zakres czynności kierowanych do podatników, płatników i inkasentów. Obejmują one wszelkie możliwe wyjaśnienia w kwestii obowiązków celnych i podatkowych oraz egzekucji administracyjnej.

Doradca podatkowy z Biura Podatkowego B&N w Bydgoszczy

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Jest to osoba, która udziela porad albo wskazuje sposób postępowania w jakiejś sprawie. W przypadku doradztwa podatkowego, jest ono regulowane przez odpowiednią ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku. Jeżeli chodzi o usługi, to w ich skład wchodzą jeszcze następujące czynności: prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych; reprezentowanie podatników w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Doradcami podatkowymi mogą być: osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; adwokaci i radcowie prawni, a także biegli rewidenci. To oficjalny zawód, wymagający sporej wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu, a także systematycznie podnoszonych kwalifikacji. Człowiek taki musi oczywiście przestrzegać wszystkich, ustalonych norm etycznych i zachować tajemnicę zawodową.

Gdzie znaleźć takiego specjalistę?

Wystarczy udać się do większości biur rachunkowych. W takich placówkach jak Biuro Rachunkowe B&N Bydgoszcz najczęsciej znajduje się oddzielny dział, który zajmuje się doradztwem. Warto też skorzystać z usług doradztwa wówczas, gdy konieczne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Chodzi o to, aby w tym wypadku prawidłowo sformułować wniosek. Co więcej, także należy zadzwonić do doradcy i umówić się na spotkanie, jeżeli chcemy uzyskać wsparcie przy obliczeniu i zapłacie podatków. Dlaczego? Bo potrafi on sporządzić zeznania i deklaracje ZUS.

Kiedy skorzystać z usług doradztwa podatkowego?

W jakich szczególnie sytuacjach pomoże nam osoba zajmująca się taką pracą? Najlepiej wtedy, gdy prowadzimy firmę i potrzebna jest nam kompleksowa pomoc dotycząca rozliczania podatków. Kiedy mamy jakieś wątpliwości w tej kwestii, doradca podatkowy będzie wiedział, co robić. Bardzo dobrze zna bowiem szereg przepisów prawnych, dlatego może on wskazać te najkorzystniejsze dla danego podmiotu formy opodatkowania, dzięki którym każdy przedsiębiorca sporo zaoszczędzi.

Kalkulator podczas rozliczeń podatkowych w biurze B&N w Bydgoszczy

Co jeszcze leży w obowiązkach doradcy podatkowego?

To nie wszystkie umiejętności. Pełni też funkcję pośrednika między klientem a urzędami - profesjonalnie prowadzi księgi, które oczywiście mogą stanowić jeden z dowodów w postępowaniu podatkowym. Firmy, które współpracują z takim doradcą podatkowym, zapewniają sobie duże bezpieczeństwo oraz zgodność z prawem prowadzonej działalności.